Pumpar från Scanpump

 

 

Art.nr Typ Övrig info Obj.typ Volym Höjd MTRL Dy Tillverkare
310.02244-1Pumphus/CasingSS 0120Scanpump
134508-33Pumphus/CasingSS 2324Scanpump
P-80878APumphus/CasingSS 2324Scanpump
111110-33Pumphus/casingSS 2324Scanpump
112222-33330.00018-3Pumphus/casingSS 2324Scanpump
111123-33Pumphus/casingSS 2324Scanpump
111177-33Pumphus/casingSS 2324Scanpump
F11136-1-33Pumphus/casingSS 2324Scanpump
111177-33Pumphus/casingSS 2324Scanpump
111431-3311431-1-33Pumphus/casingSS 2324Scanpump
113145-33333.00078-3Pumphus/casingSS 2324Scanpump
126966-33355.00172-2Pumphus/casingSS 2324Scanpump
111269-33325.00015-2Pumphus/casingSS 2324Scanpump
111431-33325.00013-2Pumphus/casingSS 2324Scanpump
111536-33330.00031-6Pumphus/casingSS 2324Scanpump
112286-33330.00033-5Pumphus/casingSS 2324Scanpump
111540-33Pumphus/casingSS 2324Scanpump
112221-33Pumphus/casingSS 2324Scanpump
112941-33334.00120-3Pumphus/casingSS 2324Scanpump
112945-33Pumphus/casingSS 2324Scanpump
112222-33Pumphus/casingSS 2324Scanpump
332.00001-4Pumphus/casingSS 2324Scanpump
112910-33334.00125-4Pumphus/casingSS 2324Scanpump
113066-33334.00017-2Pumphus/casingSS 2324Scanpump
333.00091-1Pumphus/casingSS 0120Scanpump
126205-33Pumphus/casingSS 2324Scanpump
126208-33332.00001-2Pumphus/casingSS 2324Scanpump
126213-33333.00001-2Pumphus/casingSS 2324Scanpump
112945-33Pumphus/casingSS 2324Scanpump
126437-33Pumphus/casingSS 2324Scanpump
126435-33310.02181-2Pumphus/casingSS 2324Scanpump
310.03612-1Pumphus/casingSS 2324Scanpump
310.03289-3Pumphus/casingSS 2324Scanpump
310.03567-1Pumphus/casingSS 2324Scanpump
310.02420-5Pumphus/casingSS 2324Scanpump
310.02412-9Pumphus/casingSS 2324Scanpump
134497-33310.00164-2Pumphus/casingSS 2324Scanpump
310.03606-1Pumphus/casingSS 2324Scanpump
310.02409-5Pumphus/casingSS 2324Scanpump
134496-33310.00276-2Pumphus/casingSS 2324Scanpump
134500-33310.00288-2Pumphus/casingSS 2324Scanpump
134501-33310.00167-6Pumphus/casingSS 2324Scanpump
134502-33310.0000-2Pumphus/casingSS 2324Scanpump
134502-33310.00169-4Pumphus/casingSS 2324Scanpump
134506-33310.00007-1Pumphus/casingSS 2324Scanpump
134510-33310.00016-2Pumphus/casingSS 2324Scanpump
310.00688-2/134511-33Pumphus/casingSS 2324Scanpump
310.00018-4/134512-33Pumphus/casingSS 2324Scanpump
310.00361-2/134513-33Pumphus/casingSS 2324Scanpump
310.00365-1/134514-33Pumphus/casingSS 2324Scanpump
310.00368-4/134515-33Pumphus/casingSS 2324Scanpump
134620-33310.00381-2Pumphus/casingScanpump
134546-33Pumphus/casingScanpump
310.00348-2Pumphus/casingScanpump
134893-33Pumphus/casingScanpump
134996-33PN16310.00382-9Pumphus/casingScanpump
1578-1-33Pumphus/casingSS 2324Scanpump
46124-3-33Pumphus/casingSS 2324Scanpump
11302-1T-04Pumphus/casingSS 2324Scanpump
1558-4-33Pumphus/casingSS 2324Scanpump
F11057-1-33Pumphus/casingSS 2324Scanpump
F11161-1-33Pumphus/casingSS 2324Scanpump
F11159-1-33Pumphus/casingSS 2324Scanpump
321.00044-5Pumphus/casingSS 2324Scanpump
93373Pumphus/casingSS 2324Scanpump
93386Pumphus/casingSS 2324Scanpump
125129-33Pumphus/casingSS 2324Scanpump
333.00001-4Pumphus/casingSS 2324Scanpump
134505310.00006-2Pumphus/casingSS 2324Scanpump
111110-33Pumphus/casingSS 2324Scanpump
333.00001-6Pumphus/casingSS 2324Scanpump
333.00001-8Pumphus/casingSS 2324Scanpump
334.00190-3Pumphus/casingSS 2324Scanpump
355.00168-2Pumphus/casingSS 2324Scanpump
355.00013-2Pumphus/casingSS 2324Scanpump
355.00005-2Pumphus/casingSS 2324Scanpump
134509-45Pumphus/casingSS 4890Scanpump
111170-33Pumphus/casingSS 2324Scanpump
334.00190-3Pumphus/casingSS 2324Scanpump
334.00134-4Pumphus/casingSS 2324Scanpump
334.00186-3Pumphus/casingSS 2324Scanpump
310.00372-2Pumphus/casingSS 2324Scanpump
310.00375-2Pumphus/casingSS 2324Scanpump
RA250-40ClosedPumphus/casing11650 L/M48 M2324398 MMScanpump
310.03177-2ClosedPumphus/casing417 L/M35 M2324169 MMScanpump
A3G-500SemiopenPumphus/casing35000 L/M35 M2324555 MMScanpump
AA400-56SemiopenPumphus/casing50000 L/M35 M2324555 MMScanpump
AA400-45SemiopenPumphus/casing25000 L/M22 M2324448 MMScanpump
AA350-45SemiopenPumphus/casing20000 L/M47 M2324448 MMScanpump
AA250-32Semiopen10000 L/M24 M2324304 MMScanpump
RA200/150-50ClosedPumphus/casing4170 L/M66 M2324498 MMScanpump
RA200-50ClosedPumphus/casing6666 L/M55 M2324498 MMScanpump
R2U-80ClosedPumphus/casing1150 L/M70 M2324248 MMScanpump
R2Q-80ClosedPumphus/casing1000 L/M70 M2324248 MMScanpump
R2X-150ClosedPumphus/casing3600 L/M30 M2324314 MMScanpump
R3Z-150ClosedPumphus/casing4000 L/M40 M2324399 MMScanpump
R3Z-200ClosedPumphus/casing8000 L/M45 M2324399 MMScanpump
R3Z-250ClosedPumphus/casing10000 L/M48 M2324398 MMScanpump
R3Z-250SKYClosedPumphus/casing10000 L/M48 M2324398 MMScanpump
FB32/25-20VortexPumphus/casing75 L/M14 M2324206 MMScanpump