Reservdelar till JMW

 

 

Art.nr Typ Övrig info Obj.typ Volym Höjd MTRL Dy Tillverkare
133139-33Slitringar/wear ringSS 2324Scanpump
133245-33Slitringar/wear ringSS 2324Scanpump
131772-73AxelfoderCG 150/125-22Scanpump
103.00002Lagring 3G OljesmordBE 320-1540Scanpump
310.01707-1FettsmordLagring 1BScanpump
310.01708-1FettsmordLagring 2Scanpump
310.01709-1FettsmordLagring 3Scanpump
310.01753-1FettsmordLagring 3BScanpump
310.02153-1FettsmordLagring 2BScanpump
310.03514-1FettsmordLagring 3DScanpump
111299-33Dy=90 L=620Axel Främre LG5Scanpump
123687-1-33Dy=82 L=385,5Axel Bakre LG70Scanpump
124414-33Axel LG5 LG90Scanpump
124495-33Dy=70 L=537,5Axel Främre LG4 LG70Scanpump
124625-27Dy=104 L=451Axel Bakre LG5 LG90Scanpump
126427-32Axel LG 1CScanpump
126745-70Axel LG 4DScanpump
127393-32Axel LG 1EScanpump
134310-27Dy=50 L=253,5Axel Bakre LG3Scanpump
310.00163-2124308-33Axel LG2Scanpump
310.00271-2Axel LG 1BScanpump
310.00560-2Axel Främre LG3Scanpump
310.02168-1Axel LG 2BScanpump
310.03515-6OljesmordLagring 3DScanpump
310.03637-1Axel LG 2DScanpump
133384-33Foder LG 4DScanpump
133598-33Foder LG5Scanpump
139392-33Foder LG4Scanpump
146536-33Foder LG2Scanpump
146577-33Foder LG 1B 40X22,1X112Scanpump
146579-33Foder LG 1B 38X22,1X112Scanpump
146608-33Foder LG 1A 30X18X100Scanpump
146675-33Foder LG 3B PackboxScanpump
146676-33Foder LG 3B MEK.Scanpump
182778-33Foder LG2Scanpump
182941-33Foder LG 2BScanpump
182984-33Foder LG 2B 48X32X133Scanpump
183185-33Foder LG 1B 1CScanpump
191773-33Foder 40X22X122Scanpump
310.02397-1FettsmordLagring 1CScanpump
310.04417-1FettsmordLagring 2DScanpump
136565-34Tätn. Hus/Seal HousingLG 4FScanpump
334.00005-1FettsmordLagring 4DScanpump
11707-1Lagerhus LG2Scanpump
123685-02Lagerhus LG4Scanpump
133533-02Lagerhus LG70Scanpump
125852-02Lagerhus Främre LG5Scanpump
123774-02Lagerhus Bakre LG5Scanpump
134288-02Lagerhus Bakre LG3Scanpump
136360-02Lagerhus Främre LG3Scanpump
136577-03Lagerhus LG 3BScanpump
138071-03Lagerhus LG 4DScanpump
138030-03Lagerlock Främre LG 4DScanpump
138031-03Lagerlock Bakre LG 4DScanpump
138032-03Lagerlock Bakre LG 5DScanpump
146612-02Lagerlock Främre LG3Scanpump
181075-02Lagerlock LG 1BScanpump
181076-02Lagerlock LG2Scanpump
310.03598-1FettsmordLagring 1EScanpump
93425AxelNE-G6K5Scanpump
93425AxelNE-G10M8Scanpump
310.01978-1Tätningspatron Lagring 1BLG 1BScanpump
404.00050-1TätningsenhetBA 250/200-48Scanpump
126743-03Lagerhus Lagring 4FLG 4FScanpump
113799-70AxelLagring 4FScanpump
321.00243-1+148153-76Tätningspatron Med PackboxLG4Scanpump
127172-333B-40Vätskelåsvägg BakreScanpump
127186-333B-40VätskelåsväggScanpump
127276-333B-40VätskelåslockScanpump
200849-70Lagerkonsol 3GScanpump
200144-33Längd 535 mmAxel Lagring 3G71 mmScanpump
186928-34Tätningspatron LG 4FScanpump
33385-1RensluckaScanpump
33386-1BygelScanpump
310.00347-3Axel LG 1AScanpump
146538-33Axelfoder48*32*120
149427Axelfoder48*32,1*112
182980-33Axelfoder/sleeve
2F Axelfoder/Sleeve
186878-70Gummi
132081-03
181179-70Dy=272mm Di=246mm T=8mm
181333-70Dy=218mm Di=192mm T=8mm
310.01752-1