Art.nr Typ Övrig info Obj.typ Volym Höjd MTRL Dy Tillverkare
87060Z12-083BK Pumphus/casingSS 2324Pumphus/CasingJMW
87048Z12-104BK Pumphus/casingSS 2324Pumphus/CasingJMW
116383123890Z12-106BK Pumphus/casingSS 2324Pumphus/CasingJMW
87102Z12-125BK Pumphus/casingSS 2324Pumphus/CasingJMW
87656Z12-135BK Pumphus/casingSS 2324Pumphus/CasingJMW
87855Z12-135AN Pumphus/casingSS 2324Pumphus/CasingJMW
87870Z12-154AN Pumphus/casingSS 2324Pumphus/CasingJMW
87677Z12-156BK Pumphus/casingSS 2324Pumphus/CasingJMW
87859Z12-156AN Pumphus/casingSS 2324Pumphus/CasingJMW
87865Z12-205AN Pumphus/casingSS 2324Pumphus/CasingJMW
87107Z12-205BK Pumphus/casingSS 2324Pumphus/CasingJMW
88318124452Z12-206AN Pumphus/casingSS 2324Pumphus/CasingJMW
110243123977Z12-256 Pumphus/casingSS 2324Pumphus/CasingJMW
110246Z12-257 Pumphus/casingSS 2324Pumphus/CasingJMW
110259Z12-275 Pumphus/casingSS 2324Pumphus/CasingJMW
110003Z12-316A Pumphus/casingSS 2324Pumphus/CasingJMW
110015Z12-316AN Pumphus/casingSS 2324Pumphus/CasingJMW
110016124009Z12-326 Pumphus/casingSS 2324Pumphus/CasingJMW
112852Z22-808  Lagerhållare 0120SS 2324SlitringarJMW
113096Z22-808 Axel/shaftSS 2324Slitringar/SideplateJMW
121327Z22-808  FoderSS 2324SlitringarJMW
112246-04AA 400-56  BA 400/400-56 Mellandel/lanternMellandel/LanternSS 0120Scanpump
310.02244-1NB 80/50-32 Pumphus/casingPumphus/CasingSS 0120Scanpump
134508-33NA 100/80-16 Pumphus/casingPumphus/CasingSS 2324Scanpump
P-80878ANE-K15P15 Pumphus/casingPumphus/CasingSS 2324Scanpump
111269-33325.00015-2AA 400-45 Pumphus/casingPumphus/casingSS 2324Scanpump
111431-33325.00013-2AA 350-45 Pumphus/casingPumphus/casingSS 2324Scanpump
111536-33330.00031-6MA 200/150-32 Pumphus/casingPumphus/casingSS 2324Scanpump
112286-33330.00033-5MA 200/150-40 Pumphus/casingPumphus/casingSS 2324Scanpump
111540-33AA 400-56 Pumphus/casingPumphus/casingSS 2324Scanpump