Om Industrimateriel AB

 

Företaget startades 1965. År 1990 ombildades bolaget till aktiebolag . Samtidigt började vi att övergå till att sälja begagnade pumpar samt pumpreservdelar. Idag levererar vi till nästan samtliga svenska pappers- och massabruk. De artiklar som ni finner på vår hemsida äger vi själva. D.v.s att vi sällan vidareförmedlar produkter. Vi köper således begagnatmaterial samt även nya pumpar och reservdelar.         

                                                

Genom att våra artiklar finns i förråd kan vi också leverera mycket snabbt. Detta kan vid katastrofsituationer vara av yttersta vikt. På grund av vårt stora urval av reservdelar kan vi inte notera alla artiklar på vår hemsida, därför råder vi er att vända er till oss med en förfrågan så kan vi säkert hjälpa er.

 

Med vänlig hälsning

 

Bo Johansson