Art.nr Typ Övrig info Obj.typ Volym Höjd MTRL Dy Tillverkare
310.00018-4/134512-33NA 125/100-20 Pumphus/casingPumphus/casingSS 2324Scanpump
310.00361-2/134513-33NA 125/100-26 Pumphus/casingPumphus/casingSS 2324Scanpump
310.00365-1/134514-33NA 125/100-32 Pumphus/casingPumphus/casingSS 2324Scanpump
310.00368-4/134515-33NA 125/100-40 Pumphus/casingPumphus/casingSS 2324Scanpump
134620-33310.00381-2NA 200/150-40 Pumphus/casingPumphus/casingScanpump
134546-33NF 200-40 Pumphus/casingPumphus/casingScanpump
310.00348-2NA 40/32-20 Pumphus/casingPumphus/casingScanpump
134893-33NA2 100/80-32 Pumphus/casingPumphus/casingScanpump
134996-33PN16310.00382-9NA 200/150-40 Pumphus/casingPumphus/casingScanpump
1578-1-33R2X-200 Pumphus/casingPumphus/casingSS 2324Scanpump
46124-3-33R2X-125 Pumphus/casingPumphus/casingSS 2324Scanpump
11302-1T-04R2U-80 Pumphus/casingPumphus/casingSS 2324Scanpump
1558-4-33R2Q-80 Pumphus/casingPumphus/casingSS 2324Scanpump
F11057-1-33R3Z-250 Pumphus/casingPumphus/casingSS 2324Scanpump
F11161-1-33R3Z-150 Pumphus/casingPumphus/casingSS 2324Scanpump
F11159-1-33R3Z-200 Pumphus/casingPumphus/casingSS 2324Scanpump
321.00044-5R3X-300 Pumphus/casingPumphus/casingSS 2324Scanpump
93373N-G6M5 Pumphus/casingPumphus/casingSS 2324Scanpump
93386N-G8L6 Pumphus/casingPumphus/casingSS 2324Scanpump
112945-33NB 200/150-50 Pumphus/casingPumphus/casingSS 2324Scanpump
126437-33NB 200/150-40 Pumphus/casingPumphus/casingSS 2324Scanpump
126435-33310.02181-2NB 125/100-40 Pumphus/casingPumphus/casingSS 2324Scanpump
310.03612-1NB 125/100-26 Pumphus/casingPumphus/casingSS 2324Scanpump
310.03289-3NB 125/100-20 Pumphus/casingPumphus/casingSS 2324Scanpump
310.03567-1NB 100/65-26 Pumphus/casingPumphus/casingSS 2324Scanpump
310.02420-5NB 100/65-20 Pumphus/casingPumphus/casingSS 2324Scanpump
310.02412-9NB 50/32-16 Pumphus/casingPumphus/casingSS 2324Scanpump
134497-33310.00164-2NA 50/40-20 Pumphus/casingPumphus/casingSS 2324Scanpump
310.03606-1NB 65/40-20 Pumphus/casingPumphus/casingSS 2324Scanpump
310.02409-5NB 40/32-20 Pumphus/casingPumphus/casingSS 2324Scanpump