Art.nr Typ Övrig info Obj.typ Volym Höjd MTRL Dy Tillverkare
3844850171AP4 LabyrintringAP4LabyrintringSulzer
113403-33BA 250/250-32 3-V Pumphjul/impellerBA 250/250-32 3-V SemiopenPumphjul/ImpellerSS 2324334 MMScanpump
F44747-1-70R2S-100 Avkastare/throwerR2S-100Avkastare/throwerJMW
113461-33BA 400/400-45 Pumphjul/impellerBA 400/400-45 SemiopenPumphjul/ImpellerSS 2324448 MMScanpump
3844860171AP5 LabyrintringAP5LabyrintringSulzer
Z12-156 StativZ12-156Z12-156StativSS 0120JMW
1421740141APP 44-150 Pumphus/casingAPP 44-150 ClosedPumphus/casingSS 2324Sulzer
1188823LRS-20 Pumphjul/impeller3LRS-20 Slutet/ClosedPumphjul/impeller470 MMSulzer
Z12-156 StativZ12-156 StativZ12-156StativSS 0120JMW
310.01707-1Lagring 1B Fettsmord/greaselub.FettsmordLagring 1BScanpump
310.00375-2NA 150/125-40 Pumphus/casingNA 150/125-40Pumphus/casingSS 2324Scanpump
87051Z12-104 Pumphjul/impellerZ12-104 CLOSEDPumphjul/ImpellerSS 2324250 MM CLOSEDJMW
1421740141APP 44-150 Pumphus/casingAPP 44-150 ClosedPumphus/casingSS 2324Sulzer
1188823LRS-20 Pumphjul/impeller3LRS-20 Slutet/ClosedPumphjul/impeller470 MMSulzer
310.01707-1Lagring 1B Fettsmord/greaselub.FettsmordLagring 1BScanpump
3844860171AP 5 LabyrintringAP5LabyrintringSulzer
310.00375-2NA 150/125-40 Pumphus/casingNA 150/125-40Pumphus/casingSS 2324Scanpump
87051Z12-104 Pumphjul/impellerZ12-104 CLOSEDPumphjul/ImpellerSS 2324250 MM CLOSEDJMW
113461-33BA 400/400-45 Pumphjul/impellerBA 400/400-45 SemiopenPumphjul/ImpellerSS 2324448 MMScanpump
113478-33BA 250/250-40 Pumphjul/impellerBA 250/250-40 SemiopenPumphjul/ImpellerSS 2324408 MMScanpump
87058Z12-154 Slitring/wear ringZ12-154Slitring/wear ringSS 2324JMW
310.01708-1Lagring 2 Fettsmord/greaselub.FettsmordLagring 2Scanpump
Z22-508 Rotor KomplettZ22-508 Rotor KomplettZ22-508Rotor KomplettJMW
3LRS-203LRS-20 Axel/shaft3LRS-20Axel/shaftSS 2324Sulzer
1421750141APP 44-150 Pumphus/casingAPP 44-150 OpenPumphus/casingSS 2324Sulzer
87058Z12-154 Slitring/wear ringZ12-154Slitring/wear ringSS 2324JMW
310.00375-2/134518-33NA 150/125-40 Pumphus/casingNA 150/125-40 Closed/SemiopenPumphus/casing3800 L/M55 MSS 2324424 MMScanpump
310.01708-1Lagring 2 Fettsmord/greaselub.FettsmordLagring 2Scanpump
Z22-508 Rotor KomplettZ22-508 Rotor KomplettZ22-508Rotor KomplettJMW
384695P104APP 1 Lagring Fettsmord/greaselub.Lagring FettsmordAPP1Sulzer